0
Tổng tiền :
Dựa trên những nghiên cứu nhiều năm qua, gạch bê tông vân gỗ Nghề Sơn ra đời là sự tổng hòa của các kỹ thuật xử lý gỗ, kỹ thuật sơn, kỹ thuật tạo khuôn khác biệt và công thức riêng về bê tông cường độ cao cho từng loại sản phẩm. Với nền tảng ban đầu là sự đam mê tìm kiếm vật liệu mới, mục tiêu thuần Việt trong sản phẩm và không áp lực về thương mại hóa kết quả nghiên cứu, sản phẩm đã trải qua thực nghiệm nhiều năm trước khi được đưa ra thị trường.

Gạch Bê - Tông trang trí

Sắp xếp